Menu Zamknij

OFERTA

Wykonujemy wielobranżowe projekty infrastruktury komunikacyjnej tj.:

 • projekty dróg i ulic,
 • projekty zjazdów z drogi,
 • projekty placów manewrowych,
 • projekty dróg wewnętrznych,
 • projekty parkingów oraz optymalizacji miejsc postojowych,
 • projekty dróg pożarowych,
 • projekty systemu komunikacji w zakładach
 • przemysłowych,
 • projekty chodników,
 • projekty ścieżek rowerowych,
 • projekty organizacji ruchu, zarówno stałej jak i czasowej.

Prowadzimy postępowania formalno-prawne wraz z uzyskaniem, w imieniu Inwestorów, następujących decyzji administracyjnych:

 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 • decyzje o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego,
  zgłoszenia budowy lub zamiaru wykonania robót budowlanych.

Wykonujemy wszelkie niezbędne opracowania, tj. pomiary i prognozy ruchu, operaty wodno-prawne, projekty zieleni, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Prowadzimy nadzory inwestorskie w branży drogowej:

 • nadzory inwestorskie budowy, remontów i rozbudowy dróg, ulic i obiektów inżynierskich;
 • ekspertyzy i opinie w zakresie branży drogowej;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej;
 • prowadzenie czynności formalno–prawnych w trakcie budowy.